Zamówienie

Szczegóły zamówienia:Rozmiar*

Zakładany na*

Czy okulary posiadają nosek na druciku*


Zamawiający:
Potrzebę wystawienia faktury należy zaznaczyć w rubryce "dodatkowe uwagi".
Jeżeli adres dostawy ma być inny niż na fakturze, proszę o wypełnienie pola poniżej


Płatność i dostawa:

Dostawa za pośrednictwem - zaznacz wariant:*

Koszt dostawy wynikający z wyboru Klienta zostanie doliczony do ceny towaru.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679(tzw.RODO). W związku z powyższym uprzejmie informuję, że jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Okolandia - Barbara Panasik przechowuję Państwa dane osobowe. Dane te związane są z faktem korzystania przez Państwa z moich usług i przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z jego działalnością m.in. do celów sprzedaży zamówionych produktów.

Nowe przepisy przede wszystkim jednoznacznie określają, kiedy Państwa dane osobowe mogą być przeze mnie przetwarzane, jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane, jakie obowiązki spoczywają na mnie jako administratorze danych osobowych oraz jakie zasady zabezpieczenia danych osobowych powinny być spełnione.

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem przysługuje Państwu w każdej chwiliprawo do wglądu do tych danych, prawo do żądania ich poprawienia bądź usunięcia z zasobów mojej firmy. Proszę również o zapoznanie się z informacją poniżej.

Zgodnie ze spoczywającym na mnie obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informuję, że:

1)Firma Okolandia - Barbara Panasik z siedzibą w Olsztynie posługująca się NIP: 739 126 66 09, REGON 519465243 posiada Pani/Pana dane osobowe [tj. imię, nazwisko, adres e-mail, ew. nr telefonu]; tym samym jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2)Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana.

3)Wskazane w pkt. 1 dane osobowe przetwarzane są przez Okolandia - Barbara Panasik w celach:

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,
b. przekazywania Pani/Panu informacji o produkcie,
c. poinformowania o szczegółach dotyczących przesyłki,
d. potwierdzenia otrzymania od Pani/Pana płatności internetowych,
e. poinformowania o zmianach w umowie lub szczegółach zamówienia,
f. archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie interesu, w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
g. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem będącego realizacją naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
h. analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów, procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy,

Dane te mogą być również wykorzystane do kontaktów telefonicznych w celu przekazania informacji, które mogą być istotne dla Pani/Pana w kontekście obecnego lub przyszłego korzystania z naszych usług.

4)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora”.

5)Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie opisanym w pkt 3) i 4) w okresie korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu.

6)Dane osobowe są należycie chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7)Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych).

8) Macie Państwo prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.

9)Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych należy realizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: biuro@okolandia.pl telefonicznie na numer:607 030 605 lub pocztą na adres siedziby firmy:10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 75/37.Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail potwierdzający Twoje zamówienie wraz z dodatkowymi informacjami. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.